Театр у моста - Берлин-Вена-Прага-Братислава-Будапешт, 2015